Vrhli ste sa do online marketingu sami ? A nefunguje podľa vašich predstáv? Možno ste urobili len zopár základných chýb, ktoré odborník rýchlo odhalí. Alebo si myslíte, že zvládnete online propagáciu pod vlastnou taktovkou? Nechajte si však na začiatok poradiť odborníkom.

 

Nesnažte sa slepo triafať na každú stranu, robte veci strategicky. Robte kroky, ktoré navzájom dávajú zmysel. 

 

My vám radi poradíme s:

  • vypracovaním celkovej ale aj čiastkových (jednotlivé oblasti) online marketingových kampaní

  • auditmi existujúcich kampaní

  • vypracovaním user persón, publikačných plánov, obsahových plánov…

  • konzultáciami k jednotlivým oblastiam (PPC kampane, marketing na soc. sieťach, použiteľnosť webov…)

Sme tu kedykoľvek pre vás, aby sme vám pomohli. Kontaktujte nás na info@beeonline.sk.